8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

Εξετάσεις Γ Γυμνασίου

Εξετάσεις Γ Γυμνασίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 30/5/2019 10.45-13.45 ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΤΡΙΤΗ 4/6/2019 10.45-12.45 ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/2019 10.45-12.45 ΦΥΣΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 6/6/2019 10.45-12.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξεταστέα ύλη:

Ενότητα 1 : Β

Ενότητα 2 : Β, Γ, Δ, Ε

Ενότητα 3 : Β, Γ, Δ, Ε

Ενότητα 4 : Β1, 2, 3, Δ, Ε

Ενότητα 5 : Β, Δ, Ε

Ενότητα 6 : Β, Δ

Ενότητα 7 : Β

Γραμματική Ν. Ελληνικής Γλώσσας

σελ. 148-153: Επιρρηματικές και Ονοματικές προτάσεις

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΑΘΗΜΑ: Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑΞΗ: Γ’ Γυμνασίου

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Χ.

1) Το αρχαίο θέατρο, Γ. Ρίτσου

2) Οι μεγάλοι, Τζ. Μαστοράκη

3) Ομιλία στη Στοκχόλμη, Γ. Σεφέρη

4) Ο Παχύς και ο Αδύνατος, Α. Τσέχωφ

5) Ζητείται ελπίς, Α. Σαμαράκη

6) Απομνημονεύματα, Γ. Μακρυγιάννη

7) Όσο μπορείς, Κ. Καβάφη

8) Οι πρώτες ενθυμήσεις, Π. Δέλτα

9) Θούριος, Ρ. Βελενστινλή (Φεραίου)

10) Του γιοφυριού της Άρτας, Δημοτικό

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Γ΄ Γυμνασίου

 1. Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού, σελ.:10-13
 2. Ενότητα 2, Η αμερικανική επανάσταση, σελ.: 14-15
 3. Ενότητα 3, Η πρώτη φάση της γαλλικής επανάστασης, σελ.: 16-18
 4. Ενότητα 5, Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι., σελ.: 23-25
 5. Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, σελ.: 28-29
 6. Ενότητα 8, Η εξέλιξη της ελληνικής επανάστασης (1821-1827), σελ.: 30-32
 7. Ενότητα 10, Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη, σελ.: 35-37
 8. Ενότητα 13, Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, σελ.: 44-45
 9. Ενότητα 17, Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831)-Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης (1829), σελ. 55-56
 10. Ενότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913), 85-86
 11. Ενότητα 31, Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, σελ.: 89-91
 12. Ενότητα 45, Τα προμηνύματα και τα αίτια του Β ΄ Παγκοσμίου πολέμου , σελ.: 123-125
 13. Ενότητα 47, Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, σελ.: 130-131
 14. Ενότητα 49, Τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και η ίδρυση του Ο.Η.Ε., σελ.: 135-136.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Από το βιβλίο «Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου» των Δημητρίου Αργυράκη, Παναγιώτη Βουργάνα, Κωνσταντίνου Μεντή, Σταματούλας Τσικοπούλου, Μιχαήλ Χρυσοβέργη.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1ο: ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.2       Μονώνυμα – Πράξεις με μονώνυμα

Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα

Β. Πράξεις με μονώνυμα

1.3       Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

1.4       Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

1.5    Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]

1.6     Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο: «δ) Διαφορά – άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής »].

1.8       Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

1.9       Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

1.10    Πράξεις ρητών παραστάσεων

Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων

Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων

Κεφ. 2ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

2.2       Εξισώσεις δευτέρου βαθμού

Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων

Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου (χωρίς την απόδειξη του τύπου λύσεων και χωρίς την υποπαράγραφο “παραγοντοποίηση τριωνύμου”)

2.5       Ανισότητες – Ανισώσεις μ’ έναν άγνωστο

Γ. Ανισώσεις πρώτου βαθμού μ’ έναν άγνωστο

Κεφ. 3ο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

3.1       Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

3.2       Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του

3.3       Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος

ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφ. 1ο: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.1       Ισότητα τριγώνων

1.5       Ομοιότητα

Α. Όμοια πολύγωνα

Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων στη σελίδα 220).

ΦΥΣΙΚΗΓ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.2  Το ηλεκτρικό φορτίο σελ. 12-14

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα σελ. 35-39

2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα σελ. 39-42

Από την παράγραφο «Η διαφορά δυναμικού» (στις σελ. 41-42): μόνο οι 2 ορισμοί, οι 2 σχέσεις (V=E/q) και οι μονάδεςμέτρησης.

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα σελ. 43-46

2.5 Σύνδεση αντιστατών σελ. 54-56

3.6 Ενέργεια και ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος σελ. 79-81

4.2 Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση σελ.91-92

5.1 Μηχανικά κύματα (σελ. 98-100)

5.2 Κύμα και ενέργεια (σελ. 100-101)

5.3 Χαρακτηριστικά μεγέθη κύματος (σελ. 100-102)

Χωρίς τα κυματικά φαινόμενα της  σελ. 103)

Στην ύλη περιλαμβάνονται και οι σχετικές ερωτήσεις και ασκήσεις του σχολικού βιβλίου.