8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

Σύλλογος γονέων

Σύλλογος γονέων

Διοικητικό συμβούλιο

Ζαχαρούλα Τσιώρου Πρόεδρος
Χρήστος Δρόσος Αντιπρόεδρος
Πολυξένη Πολυδώρου Παπαναστασίου Γραμματέας
Μαρίνα Χατζηαριστείδη Λέκα Ταμίας
Σπύρος Αραβάνης Μέλος
Γιώργος Μακρής Μέλος
Κώστας Παπανικολάου

Μέλος