8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Οι μαθητές του σχολείου

Οι μαθητές του σχολείου

Για το σχολικό έτος 2023- 2024 λειτουργούν 9 τμήματα στο Γυμνάσιο. Η  κατανομή των 221 συνολικά μαθητών του σχολείου μας είναι η παρακάτω:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Τμήμα Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Β3 Γ1 Γ2 Γ3 ΣΥΝΟΛΟ
Μαθητές   25   25   25   24   25 25 24 25 23 201

 

Το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2023- 2024 έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας

Μέλη