8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Οι μαθητές του σχολείου

Οι μαθητές του σχολείου

Για το σχολικό έτος 2022- 2023 λειτουργούν 8 τμήματα στο Γυμνάσιο. Η  κατανομή των 201 συνολικά μαθητών του σχολείου μας είναι η παρακάτω:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Τμήμα Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Β3 Γ1 Γ2 ΣΥΝΟΛΟ
Μαθητές   25   25   25   24   25 23 27 27 201

 

Το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2022- 2023 έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας

Μέλη