8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

Οι μαθητές του σχολείου

Οι μαθητές του σχολείου

Για το σχολικό έτος 2021- 2022 λειτουργούν 9 τμήματα στο Γυμνάσιο και 8 τμήματα στις Λυκειακές Τάξεις. Η  κατανομή των 393 συνολικά μαθητών του σχολείου μας είναι η παρακάτω:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

Τμήμα Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 ΣΥΝΟΛΟ
Μαθητές 26 27 27 27 27 20 21 20 22 217

 

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

 

 

Τμήμα Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Β3 Γ1 Γ2 ΣΥΝΟΛΟ
Μαθητές 26 26 27 19 19 19 20 20 176

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Τμήμα ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθητές

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Τμήμα ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Μαθητές 9 11 11 7

 

Το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021- 2022 έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας

Μέλη