8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

Οι μαθητές του σχολείου

Οι μαθητές του σχολείου 2019-2020

Για το σχολικό έτος 2019 – 2020 λειτουργούν 11 τμήματα στο Γυμνάσιο και 6 τμήματα στις Λυκειακές Τάξεις. Η  κατανομή των 380 συνολικά μαθητών του σχολείου μας είναι η παρακάτω:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

Τμήμα Α1 Α2 Α3 Α4 Β1 Β2 Β3 Β4 Γ1 Γ2 Γ3 ΣΥΝΟΛΟ
Μαθητές 23 23 22 23 20 20 20 20 23 23 23

 

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Τμήμα Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 ΣΥΝΟΛΟ
Μαθητές 20 20 23 22 23

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Τμήμα ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθητές 5 22 21

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τμήμα ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθητές 10 19 19

 

Το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2019- 2020 έχει ως εξής:

Πρόεδρος ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας

Μέλη