8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

Οι μαθητές του σχολείου

Οι μαθητές του σχολείου 2017-2018

Για το σχολικό έτος 2017 – 2018 λειτουργούν 8 τμήματα στο Γυμνάσιο και 6 τμήματα στις Λυκειακές Τάξεις. Η  κατανομή των 312 συνολικά μαθητών του σχολείου μας είναι η παρακάτω:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τμήμα Α1 Α2 Α3 Β1 Β2 Γ1 Γ2 Γ3 ΣΥΝΟΛΟ
Μαθητές 23 23 22 20 20 19 19 19 165

 

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Τμήμα Α1 Α2 Β1 Β2 Γ1 Γ2 ΣΥΝΟΛΟ
Μαθητές 24 25 25 23 23 25 147

 

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Τμήμα ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθητές 5 22 21

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τμήμα ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθητές 18 19 11

 

Το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2017 – 2018 έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας

Μέλη