8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Cookies & Προσωπικά Δεδομένα

CDPR

Αγαπητοί Γονείς,

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έως τώρα συνεργασίας μας, διαχειριζόμαστε με διακριτικότητα και ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε, με κύριο μέλημά μας την προστασία της προσωπικότητας των παιδιών σας, και θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα συνεχίσουμε να τα διασφαλίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για να μπορούμε όμως να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη μεταξύ μας επικοινωνία, χρειαζόμαστε τη συμβολή σας, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε και τυπικά τον Γενικό Κανονισμό 2016/679, για την «Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων (παιδιά, γονείς ή κηδεμόνες) στα δεδομένα που τους αφορούν. Ρυθμίζει εκτός από τα «ευαίσθητα δεδομένα» που αναφέρονται στην υγεία, τις θρησκευτικές, τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις κλπ, κάθε πληροφορία που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο.

Το σχολείο μας (όπως και όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία) επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που ορίζει η νομοθεσία (ονοματεπώνυμο μαθητή, βαθμολογία, απουσίες, βραβεία, διαγωγή, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας των γονέων κ.ά), καθώς και όσα εσείς μας γνωστοποιείτε και μας επιτρέπετε (μέσω της συγκατάθεσής σας) να χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της σχολικής ζωής του μαθητή. Πρόκειται για στοιχεία απαραίτητα για να παρέχουμε εκπαίδευση και να χορηγούμε αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, συμβάλλοντας στην ευρύτερη συγκρότηση της προσωπικότητας των παιδιών σας, μέσα από εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δράσεις που διοργανώνουμε.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη σημασία που έχει διαχρονικά η προστασία των προσωπικών στοιχείων των παιδιών και των γονέων που μας κάνουν την τιμή να μας τα εμπιστεύονται, για  τους σκοπούς, τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και για τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Στον διαδικτυακό τόπο του σχολείου ενδέχεται να περιέχονται σύνδεσμοι (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Σημειώνεται ότι το σχολείο μας δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές / πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν ή για το σύνδεσμό των τρίτων ιστοσελίδων.

Αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Ο ιστότοπος https:/8gym-li-chaland.gr/ μπορεί να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση κάποιας φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό του Τόπο. Σημειώνεται ότι στην φόρμα επικοινωνίας θα υπάρχει ενημέρωση για την επικοινωνία που μπορεί να διενεργηθεί εκ μέρους του ιστότοπου https:/8gym-li-chaland.gr/ και ο Επισκέπτης θα κληθεί να παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης εκ μέρους του ιστότοπου https:/8gym-li-chaland.gr/  για ενημερωτικά θέματα του για τη συγκεκριμένη δράση που εγγράφεται ο Επισκέπτης ή για κάποια υπηρεσία.

Ο Επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα συγκατάθεση για αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων επιλέγοντας συγκεκριμένο σύνδεσμο διατυπώνοντας σχετικό αίτημα στο mail@gym-chalandr.att.sch.gr .

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στον ιστότοπο https:8gym-lt-chalandr.gr  έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 κλπ), καθώς και τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τυχόν αντιρρήσεις στην αρχειοθέτηση του φωτογραφικού υλικού οι επισκέπτες/χρήστες  μπορούν να στείλουν σχετικό αίτημα διαγραφής με αποστολή σχετικού μηνύματος στη ηλεκτρονική διεύθυνση  mail@gym-chalandr.att.sch.gr  άλλως θεωρείται ότι ουδέποτε προβλήθηκαν.

Cookies

Ο ιστότοπος https:/8gym-li-chaland.gr/ χρησιμοποιεί Cookies τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου όπου ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ακολουθώντας τον παρακάτω οδηγό.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies

Αν χρησιμοποιείτε Internet Explorer:1. επιλέξτε από το μενού «Εργαλεία» και στη συνέχεια «Επιλογές Internet»2. κάντε κλικ στην καρτέλα «Ιδιωτικό απόρρητο»3. επιλέξτε τη ρύθμιση για την κατάλληλη ρύθμιση.

Αν χρησιμοποιείτε Google Chrome:

1. επιλέξτε “Ρυθμίσεις” και στη συνέχεια “για προχωρημένους”

2. στην ενότητα «Απόρρητο και ασφάλεια», κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις περιεχομένου»

3. κάντε κλικ στην επιλογή «Cookies».

Αν χρησιμοποιείτε το Safari:

1. επιλέξτε “Προτιμήσεις” και στη συνέχεια “Απόρρητο”

2. κάντε κλικ στο «Κατάργηση όλων των δεδομένων ιστότοπου».

Αν χρησιμοποιείτε Mozilla Firefox:

1. επιλέξτε από το μενού «Εργαλεία» και στη συνέχεια «Επιλογές»

2. κάντε κλικ στο εικονίδιο «Privacy»

3. βρείτε το μενού «cookies» και επιλέξτε τις σχετικές επιλογές.

Τέλος, αν χρησιμοποιείτε το Opera 6.0:

1. επιλέξτε από το μενού “Αρχεία» και στη συνέχεια “Προτιμήσεις»

2. κάντε κλικ στο “Απόρρητο”.