8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Καθηγητές

Αρχαία Ιστορία Γλώσσα    

ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ