8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

ΚΟΥΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Καθηγητές

Αρχαία Ιστορία Γλώσσα    

ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ