8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

ΚΑΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Καθηγητές