8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΔΩ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Καθηγητές

ΒΟΡΡΙΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Αρχαία Ιστορία Γλώσσα