8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

10:00-12:00 ΣΧΟΛΕΙΟ

Η κα Φουντουκά, Σύμβουλος ΣΕΠ, έρχεται για ακόμη μια φορά στο σχολείο μας! Στόχος αυτή την φορά να η εμψυχώση

και η έγκυρη ενημερώση της επόμενης φουρνιάς των υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα, της Β΄ λυκείου μας.

Η ενημέρωση θα γίνει στην Παρασκευή 23/02/2018  10:00με 12:00 στο χώρο του σχολείου.

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Α. Μπαλαδήμα & Χ. Νικολαράκου

Εγγραφή Φόρμα