8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

ΚΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

10:00 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου οι μαθητές της γ΄Γυμνασίου θα επισκεφτούν το Προεδρικό Μέγαρο και την Προεδρικό Φρουρά στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Λιβανοπούλου

Εγγραφή Φόρμα