8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟΥ

9.00 ΒΡΑΧΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Την Πέμπτη 26/09/2019 τα Αρχαία, η Ιστορία και η  φιλοσοφία συγκεντρώνονται και μελετώνται στο βράχο της Ακρόπολης! Αρχή χρονιάς και με την Α και Β λυκείου θα ανεβούμε στην Ακρόπολη ως έναυσμα και εφαλτήριο για την ολόπλευρη μελέτη των ανθρωπιστικών αντικειμένων!

 

Εγγραφή Φόρμα