8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ!

9.00 - 13.30 ΒΡΑΧΟΣ ΑΚΡΠΟΛΗΣ

Με βάση την πράξη 54 /14-3-2018 του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας, η Α΄και Γ΄ τάξη  Λυκείου τηνΤρίτη στις 20-3-18 θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Η επίσκεψη συνδέεται με τη διδασκαλία συγκεκριμένων ενοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές της Α΄ Λυκείου στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και οι μαθητές της  Γ΄ Λυκείου στην Νέα Ελληνική Γλώσσα.

Εγγραφή Φόρμα