8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

25
Ιούν
2024

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2023-2024)

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Ανακοινώνεται η ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2023-2024

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου του 8ου Γυμνασίου Χαλανδρίου για το 2023-2024

  • Share :