8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

12
Ιούν
2024

Δράσεις και Προγράμματα του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2023-24

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Στο 8ο Γυμνάσιο υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-24 έξι εκπαιδευτικά Προγράμματα, ένας Όμιλος και πολλές εκπαιδευτικές δράσεις. Πρόκειται για προγράμματα και δράσεις που δεν υπαγορεύονται από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα. Έχουν ως αφετηρία τους την πρωτοβουλία και την ευαισθησία κάποιων εκπαιδευτικών που αγωνίζονται καθημερινά να αλλάξουν το σχολείο «από μέσα», καθώς και την όρεξη των μαθητών-τριών μας να αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο μετά το σχολικό ωράριο, αναγνωρίζοντας την αξία των δράσεων αυτών για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι άτυπη εκπαίδευση που στηρίζονται σε καινοτόμες δράσεις και προσφέρουν μια διαφορετική προσέγγιση στη γνώση. Συνοδεύονται με νέες εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους και φιλοσοφία και προάγουν το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης που κινείται στο σχήμα:

Γνώσεις- Δεξιότητες- Στάσεις- Αξίες- Συμπεριφορές

  • Βασικός στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των ομίλων και των διαφόρων δράσεων, σύμφωνα με την επίσημη πολιτεία, είναι η «αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής». Στους στόχους που αφορούν άμεσα τους μαθητές μπορούμε να προσθέσουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και δραστηριοποίησή τους με την ανάληψη πρωτοβουλίας ώστε να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και την παραγωγή γνώσης .
  • Ανανεώνουν και εκσυγχρονίζουν τη διδακτική διαδικασία με την εισαγωγή νέων στρατηγικών, μεθόδων, υλικών.
  • Προωθούν ένα σχολείο- δίκτυο ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, γονέων, τοπικής κοινωνίας, φορέων και άλλων σχολείων της χώρας ή και άλλων χωρών.
  • Περιορίζουν την ομοιογένεια και το συγκεντρωτικό χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης και διευρύνουν την αυτονομία και την αποκέντρωση της σχολικής μονάδας (Σολομών Ι., 1999).

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στα Προγράμματα και τον Όμιλο έκλεισαν τη σχολική χρονιά με μία εκδήλωση παρουσίασης όλων των δραστηριοτήτων του σχολείου. Δείτε την σχετική παρουσίαση ΕΔΩ.

  • Share :