8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

01
Μαρ
2024

Διαπίστευση Erasmus για το 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Έχουμε τη μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι το σχολείο μας, το 8ο Γυμνάσιο
Χαλανδρίου, ύστερα από επίπονη συνεργατική και συλλογική προσπάθεια των
εκπαιδευτικών και μετά από διαδικασία ποιοτικής αξιολόγησης από το ΙΚΥ, βρίσκεται
ανάμεσα στα 50 σχολεία Πανελληνίως και το μοναδικό στην Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, που έλαβε τη
διαπίστευση Erasmus έτους 2023, στο πλαίσιο της δράσης «Mαθησιακή κινητικότητα ΚΑ1
στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης Erasmus +».
Η πλούσια θεματολογία του προγράμματος που κατατέθηκε αφορούσε στις εξής
ενότητες:
 Στην συμπερίληψη και υποστήριξη των μαθητών μέσα και έξω από την τάξη, στην
αναγνώριση των αξιών της συμπερίληψης και την εφαρμογή τους μέσα στην
εκπαιδευτική κοινότητα.
 Στο Πράσινο σχολείο μέσα από την ενσωμάτωση της Νοοτροπίας Going Green, που
αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας
σε περιβαλλοντικά θέματα.
 Στην αναζήτηση της σύνδεσης ανάμεσα στην παραγωγή και κατανάλωση της
τροφής καθώς και στη βιωσιμότητα και τις επιπτώσεις που έχει το είδος της διατροφής
μας στη ζωή μας.
 Στον ψηφιακό γραμματισμό μαθητών και εκπαιδευτικών, στη σωστή χρήση της
ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και στην Ψηφιακή επίγνωση και ψηφιακή
ανθεκτικότητα.
 Στην γνωριμία με τη διδασκαλία και τις ηθικές αξίες της αρχαίας Ελληνικής
φιλοσοφίας, που αποτελούν τη βάση των σύγχρονων Ευρωπαϊκών αξιών.
Η εξαιρετική αυτή επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία για τους
εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως για το σχολείο και τους μαθητές μας, καθώς θα έχουν την
ευκαιρία να ταξιδέψουν και να επιμορφωθούν, να γνωρίσουν νέα εκπαιδευτικά συστήματα
της ευρωπαϊκής κοινότητας, να συναναστραφούν με μαθητές και εκπαιδευτικούς με
διαφορετική μεν κουλτούρα, με κοινές όμως μαθησιακές επιδιώξεις και ανθρωπιστικές
αξίες και να πλουτίσουν σε γνώσεις και εμπειρίες.

  • Share :