8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

30
Μάι
2023

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ: ΦΙΛΟΙ Ή ΕΧΘΡΟΙ;

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ: ΦΙΛΟΙ Ή ΕΧΘΡΟΙ;

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα – Πολιτική προστασία                                                                              8ο  Γυμνάσιο Χαλανδρίου Σχολικό έτος 2022-2023
Συντονίστρια : Χρυσανθακοπούλου Κωνσταντίνα ΠΕ0401    Συμμετέχουσα: Παμπούκη Ειρήνη ΠΕ11
1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια οι φυσικές καταστροφές προκαλούν μεγάλες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και οικονομικές ζημίες. Η πρόληψη πολλών από αυτών δεν είναι δυνατή, υπάρχει όμως
τρόπος να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος καταστροφών με την ανταλλαγή έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών, σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με τη φύση, τις αιτίες και τις συνέπειες τους. Η
ευρεία διάδοση τέτοιου είδους πληροφοριών θα βοηθήσει στη βέλτιστη κατανόηση των πιθανών κινδύνων και επομένως στην καλύτερη προστασία από τις καταστροφές. Το
περιβαλλοντικό πρόγραμμα οργανώθηκε με στόχο τη μελέτη των φυσικών καταστροφών και των τρόπων προστασίας μας από αυτές ώστε να μειωθούν τα θύματα και οι ζημιές. Έγινε
έρευνα και μελέτη των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών, των τρόπων προστασίας μας από αυτές και ποιες επιδράσεις των ανθρώπων στο περιβάλλον είναι που
προκαλούν τέτοιες καταστροφές. Το πρόγραμμα έρευνας και μελέτης εξελίχθηκε ως εξής:
1ος μήνας ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές και τι είναι η κλιματική αλλαγή
2ος μήνας διερεύνηση αιτιών δημιουργίας φυσικών καταστροφών
3ος μήνας ποιες είναι οι ανθρωπογενείς καταστροφές – αίτια δημιουργίας τους
4ος μήνας διερεύνηση της επίδρασης στο περιβάλλον και τους ανθρώπους των φυσικών/
ανθρωπογενών καταστροφών , πραγματοποίηση επίσκεψης
5ος μήνας τρόποι προστασίας μας από τις φυσικές /ανθρωπογενείς καταστροφές
6ος μήνας υλοποίηση δράσεων προστασίας από τις φυσικές/ ανθρωπογενείς καταστροφές και ευαισθητοποίησης των μαθητών και του ευρύτερου περιβάλλοντος γύρω από την προστασία
από τις φυσικές/ ανθρωπογενείς καταστροφές
2. Στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος
Συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα διήρκησε 6 μήνες
3. Παιδαγωγικοί Στόχοι 
Οι εκπαιδευτικοί – παιδαγωγικοί στόχοι και τα προσδοκώμενα οφέλη ήταν οι μαθητές/τριες να μάθουν ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές, ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι προκαλούν τις
καταστροφές, πώς η ανθρώπινη συμπεριφορά επηρεάζει την εμφάνιση και την εξέλιξη των φυσικών καταστροφών και ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προστατευτούμε
εμείς και να προστατέψουμε και τους γύρω μας από αυτές. Επίσης, παρουσιάζοντας τη Φυσική πίσω από τις φυσικές καταστροφές και τους νόμους που διέπουν τα συγκεκριμένα φαινόμενα
καθώς και τους παράγοντες – ανθρώπινες επεμβάσεις / παρεμβάσεις που επηρεάζουν τα φαινόμενα στόχευα στο να αναπτύξουν την κρίση τους, την κριτική τους σκέψη, την
ενσυναίσθησή τους και το ενδιαφέρον τους για STEM μάθηση. Τέλος, εξίσου σημαντικός στόχος που τέθηκε, ήταν να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους και την περιβαλλοντική τους
συνείδηση, να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος και να μάθουν να συνεργάζονται για το κοινό καλό.
4. Μεθοδολογία
Κάθε μαθητής ανέλαβε να μελετήσει μία φυσική καταστροφή και να φτιάξει μία παρουσίαση για αυτή ( τι είναι , πώς προκαλείται και πώς προστατευόμαστε) την οποία και παρουσίασε στα
υπόλοιπα μέλη του προγράμματος και κατόπιν γίνονταν συζήτηση και επίλυση αποριών. Επίσης για τη STEM εκπαίδευση κατασκευάστηκε, από όλους τους μαθητές του προγράμματος, μακέτα
μιας σχολικής αίθουσας με θρανία, καρέκλες, βιβλιοθήκη και έδρα, την οποία χρησιμοποιήσαμε στο SEISMOBOX, το οποίο προσομοιάζει σεισμικές δονήσεις, για να μελετήσουμε τη
συμπεριφορά των επίπλων μιας σχολικής αίθουσας σε περίπτωση σεισμού ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τους κανόνες προστασίας από σεισμό μέσα στο κτίριο.
5. Διδακτικό ή άλλο σχετικό υλικό
Χρησιμοποιήθηκε υλικό από τις ιστοσελίδες : https://besafenet.net , https://www.oasp.gr , https://civilprotection.gov.gr καθώς και υλικό που είναι αναρτημένο στην η-τάξη «Πολιτική
προστασία 8ου Γυμνασίου Χαλανδρίου» https://eclass.sch.gr/courses/G2062326/
6. Σχεδιασμός / οργάνωση/ υλοποίηση/παρουσίαση των δραστηριοτήτων
Όλες οι παρουσιάσεις των μαθητών ενώθηκαν σε μία ενιαία παρουσίαση η οποία προβλήθηκε στους υπόλοιπους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του σχολείου μας.
8. Συμμετοχή σε Θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
Συμμετείχαμε στο θεματικό δίκτυο « Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει»
9. Αξιολόγηση Προγράμματος/ Απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών
Το πρόγραμμα άρεσε στους μαθητές στο οποίο συμμετείχαν με ενδιαφέρον. Η κατασκευή της μακέτας της σχολικής αίθουσας ήταν ιδέα των μαθητών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ:

παρουσιαση εργασιων ομιλουΦΥΣΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

παρουσιαση εργασιων περιβαλλοντικού ΦΥΣΗ και ανθρωπος

  • Share :