8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

30
Μάι
2023

“Η ΦΛΥΑρία των Teen8ters & Teen6ters” ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Η ΦΛΥΑρία των Teen8ters & Teen6ters

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση – δημοσιογραφικός Λόγος – μαθητικός Τύπος – μαθητικό Ραδιόφωνο
Σχολείο Σχολικό έτος: 2022-2023
Ονοματεπώνυμο Συντονιστή/τριας κλάδος ΠΕ: Ευαγγελία Μανώλογλου ΠΕ02
Ονοματεπώνυμα Συμμετεχόντων/ουσών Εκπαιδευτικών στην Παιδαγωγική Ομάδα κλάδος ΠΕ:
Φώτιος Δανάσκος ΠΕ04.05
Νεκταρία Σκουτέλη ΠΕ02
ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ: Με την δημιουργία ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας και ψηφιακού καναλιού στόχο έχουμε την κινητοποίηση την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών μας , την ευαισθητοποίηση τους σε καίρια , επίκαιρα και διαχρονικά θέματα μέσα από την ματιά και την οπτική των εφήβων.
Στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος: Συμμετέχουν μαθητές από όλες τις τάξεις του γυμνασίου και μαθητές από τις τάξεις του συστεγαζόμενου 6ου Λυκείου Χαλανδρίου με το οποίο συνεργαζόμαστε.
Είναι η τέταρτή χρονιά λειτουργίας της ψηφιακής εφημερίδας και του διαδικτυακού καναλιού μας.
Διάρκεια: 9 μήνες ( Οκτώβριο -Ιούνιο)

Παιδαγωγικοί Στόχοι
Με τη δημιουργία σχολικής ηλεκτρονικής εφημερίδας και ψηφιακού καναλιού ειδήσεων σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την κοινωνική και σχολική καθημερινότητα και η ευκαιρία να εκφραστούν και να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, τα οράματα , τις επιθυμίες του και την δική τους οπτική της πραγματικότητας.
• Επιμέρους στόχοι:
• Καλλιέργεια ανθρωπιστικής συνείδησης των μαθητών.
• Αλληλοσεβασμός , σεβασμός στην διαφορετικότητα.
• Κατανόηση της σχολικής πραγματικότητας και του κοινωνικού γίγνεσθαι και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
• Συμμετοχή στο European School Radio
Μεθοδολογία:
• Ομαδοσυνεργατικκή εργασία
• Συνεργασία με φορείς
• Χρήση ηλεκτρονικών μέσων
• Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, οργάνωση κειμένων και ψηφιοποιήση τους

Σχεδιασμός / Οργάνωση/ Υλοποίηση / Παρουσίαση των δραστηριοτήτων – πώς έγινε η
διάχυση των αποτελεσμάτων (προετοιμασία, υλοποίηση, ολοκλήρωση κτλ.):

-Διάχυση της δράσης μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου: https://8gym-lt-chalandr.gr  και
του ψηφιακού καναλιού μας:
https://www.youtube.com/channel/UCYWSGpugdnUoNbdAAVD1Iag/featured 
-Ευαισθητοποίηση των μαθητών του σχολείου για ενεργό συμμετοχή
στην συγγραφή της.
-Προβολή του σχολείων στην ευρύτερη μαθητική και τοπική κοινότητα.
-Παρουσίαση της εφημερίδας στο Δίκτυο ΣΗΜΑ ΑΕΠ
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις / Συνεργασίες με Φορείς & μαθησιακά οφέλη από αυτές:
4ημερη εκδρομή στη Θράκη σε συνεργασία με τα άλλα προγράμματα του σχολείου με στόχο την κάλυψη της εκδρομής.

Συνεργασίες με φορείς:
-ΕΡΤ δημοσιογράφοι και ανταποκριτές
-Ελληνική Αγωγή ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
-Δήμος Χαλανδρίου
Συμμετοχή σε Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ή/και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) / αξιοποίηση της συμμετοχής αυτής από
μαθητές/τριες:
-ΣΗΜΑ ΑΕΠ : Δίκτυο Σημερινός Μαθητής Αυριανός Πολίτης
-Εθνικό Δίκτυο για την Παιδεία στα ΜΕΣΑ

Τα τεύχη μας (πατηστε εδώ)

Το ψηφιακό μας κανάλι με όλες τις δουλείες του σχολείου μας:
https://www.youtube.com/channel/UCYWSGpugdnUoNbdAAVD1Iag/featured?view_as=s
ubscriber
Παρουσίαση Εφημερίδας: https://www.youtube.com/watch?v=Vd0hXi5hlRo&t=1s

και σε pdf: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 2023

  • Share :