8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

26
Οκτ
2022

ΚΑ122 ALTDELETE – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Στην εποχή της εικόνας και της ψηφιοποιήσης της πληροφορίας, ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας δεν ανταποκρίνεται πλέον άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες, τις αναζητήσεις, τους προβληματισμούς, αλλά και τον τρόπο πρόσληψης της πληροφορίας και της γνώσης των σημερινών μαθητών. Οι μαθητές φαίνεται ότι κάθε μέρα έχουν λιγότερο κίνητρο για να μάθουν και να αποστηθίσουν και χρειάζονται περισσότερο δεξιότητες για να οικοδομήσουν τη ζωή τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ταυτόχρονα, οι δάσκαλοι συχνά αισθάνονται ότι τους λείπουν αποτελεσματικά εργαλεία για την εκπαίδευση των σημερινών μαθητών και την αναπροσαρμογή των σημερινών σχολικών προγραμμάτων.

Στην αναζήτηση ενός εκπαιδευτικού φορέα που θα μπορούσε να καλύψει αυτές τις ανάγκες μας καταλήξαμε στο μάθημα του Europass στο Βερολίνο “Δεξιότητες του 21 ου αιώνα για εκπαιδευτικούς και μαθητές” που είχε ως στόχο τη διευκρίνηση του όρου ικανότητα» (competence) στην εκπαίδευση. Προσδοκία μας ήταν να δοκιμάσουμε καινοτόμες μεθόδους και ιδέες για να διδάξουμε ικανότητες μέσω του προγράμματος σπουδών και να κατανοήσουμε τον τρόπο διδασκαλίας έχοντας ως επίκεντρο τους μαθητές. Να μάθουμε πώς να υποστηρίζουμε την αυτονομία και την κριτική σκέψη των μαθητών μας, σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και, τέλος,  να τους βοηθήσουμε να ωριμάσουν και να αναλάβουν την ευθύνη της μάθησης τους. Η διάρκεια του μαθήματος ήταν έξι ημέρες.

Το Διδακτικό πρόγραμμα είχε ως εξής: 21st-Century-Skills-course-By-Europass

ΔΕΥΤΕΡΑ: Εισαγωγή στο μάθημα, το σχολείο και τις εξωτερικές δραστηριότητες της εβδομάδας. Δραστηριότητες εξοικείωσης και γνωριμίας; Παρουσιάσεις των σχολείων των συμμετεχόντων • Θέματα, προκλήσεις και ευκαιρίες στα σημερινά σχολεία • Εισαγωγική μελέτη περίπτωσης.

ΤΡΙΤΗ Ενδογενές και εξωγενές κίνητρο στις μαθησιακές διαδικασίες. Πώς να καθοδηγήσετε τους μαθητές στην κατανόηση της συνάφειας των θεμάτων. Βασικές ικανότητες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ: Εκμάθηση βάσει εργασιών Εκμάθηση βάσει έργου (Task-based learning; Project -Based Learning) Παραδείγματα πώς να εκμεταλλευτείτε, πώς να δημιουργήσετε μαθήματα με αυτές τις μεθόδους.

ΠΕΜΠΤΗ: Μοιραστείτε ιδέες για διαχειρίσιμες δραστηριότητες βάσει έργων στα σχολεία μας. Το Flipped Classroom: τι είναι, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα; Παραδείγματα Flipped μαθήματα και θέματα για χρήση τους.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ένα αναδρομικό σχέδιο μαθήματος Σχηματική και αθροιστική αξιολόγηση, ρουμπρίκες; Τελικές σκέψεις και συμπεράσματα.

ΣΑΒΒΑΤΟ: Εκδρομή και άλλες εξωτερικές πολιτιστικές δραστηριότητες

 

Με στόχο λοιπόν, τον ψηφιακό γραμματισμό, καθώς και την επικαιροποιήση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μάθησης οκτώ εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιλέχτηκαν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εγκεκριμένο σεμινάριο στο Βερολίνο με θέμα:¨Εκπαιδευτικές δεξιότητες του 21ου αιώνα». Στάλθηκε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας : Κινητικότητα Συναδέλφων Βερολίνο – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος όπου καθοριζόταν και τα κριτήρια επιλογής:

 

 

όλα έτοιμα και ξεκινήσαμε… Μια εβδομάδα ξεχωριστής εμπειρίας σε μια πανέμορφη ευρωπαϊκή πόλη με συναδέλφους από όλη την Ευρώπη!

Παρουσιάσαμε τον εαυτό μας και είχαμε την ευκαιρία να συναναστραφούμε και να συνεργαστούμε με συναδέλφους από την Ισπανία, την Κύπρο, την Τσεχία.

OUR PRESENTATION AT BERLIN

Τι κερδίσαμε;

Σε αυτή την εκπαίδευση οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να πετύχουν έναν «συμβιβασμό» μεταξύ των απαιτήσεων του σχολικών προγράμματα σπουδών, των κίνητρων των μαθητών και της ανάγκης ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Οι συμμετέχοντες διερεύνησαν πώς οι θεωρίες μπορούν να συνδεθούν με την πραγματική ζωή, πώς ενσωματώνεται η γνώση μέσα σε ικανότητες (competencies) , καθώς και τι σημαίνει «ικανότητα» στον εκπαιδευτικό τομέα.
Μέσα στο πλαίσιο του σεμιναρίου διδάχτηκαν τα χαρακτηριστικά, και είχαν την ευκαιρία μέσα από παραδείγματα να διαπιστώσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων μεθοδολογιών διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζοντας πολλές πρακτικές δραστηριότητες και δημιουργώντας διδακτικά σενάρια χρησιμοποιώντας τις νέες διδακτικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης εξοικειώθηκαν με τις αναγκαίες δεξιότητες που καλούνται να εφαρμόσουν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Απέκτησαν γνώση και αυτοπεποίθηση στη χρήση των κατάλληλων εργαλείων όπως: η μάθηση βάσει εργασιών(“Τask Βased Learning”), η μάθηση βάσει έργου («Project based Learning”), η μέθοδος της ανεστραμμένης τάξης ( “flipped classroom”), η αξιολόγηση με τη χρήση Ρουμπρικών, καθώς και η τεχνική της στρατηγικής της οπτικής σκέψης («Visual Thinking Strategy”).


Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:
• αποκτήσαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην ενσωμάτωση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα στους διδακτικούς τους στόχους.
• Αποκόμισαν εμπειρίες για την καθοδήγηση των μαθητών στην κατανόηση της σημασίας και της συνάφειας ορισμένων μαθημάτων στο σχολείο.
• Σχεδίασαν μαθήματα μέσω μεθόδων για τη διδασκαλία τόσο του περιεχομένου όσο και των δεξιοτήτων.
• Εκτιμήσανε τις διαφορές μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας, για να μπορούν να επιλέγουν την κατάλληλη κάθε φορά εφαρμογή τους στις τάξεις τους.
• Κατασκεύασαν εξατομικευμένες δραστηριότητες για τους μαθητές χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους, με βάση τους συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους του αντικειμένου τους.
Συμπερασματικά οι συμμετέχοντες κατάφεραν να αποκομίσουν εμπειρία στις σύγχρονες πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα συγκρότησαν εκπαιδευτικό χαρτοφύλακα (portfolio) με σχέδια μαθημάτων και δραστηριοτήτων που είναι διαθέσιμα να χρησιμοποιηθούν από του ίδιους και τους συναδέλφους τους μέσα στις σχολικές τάξεις.
Ένα από τα πιο σημαντικό επιτεύγματα για την υλοποίησης του αρχικού στόχου αυτού του project ήταν και η αλληλεπίδραση και η συνεργασία καθ΄ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου με εκπαιδευτικούς από άλλα ευρωπαϊκά σχολεία ( Ισπανίας, Τσεχίας, Κύπρου). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη συζήτηση κοινών προβληματισμών για την εκπαίδευση, τη διαπίστωση κοινών οραμάτων για την διδασκαλία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Επίσης υπήρξε και η αρχή για μελλοντικές συνεργασίες και δράσεις.

Η αποτίμηση των πρακτικών του σεμιναρίου ελέγχθηκαν και αξιολογήθηκαν απο μαθητές στους οποίους εφαρμόσαμε τις καινούριες εκπαιδευτικές πρακτικές:

62 Ερωτηματολόγιο αποτίμησης σεμιναρίου Erasmus+

Οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι που διδαχτήκαμε , καθώς και όλες οι δράσεις και οι δραστηριότητες που πήραμε μέρος αποτυπώνονται σε μία παρουσίαση:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

 

  • Share :