8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

30
Μάι
2022

ETWINNING 2021-22: Democracy and Moral values in Ancient Greek Philosophical speech

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Η εργασία που ακολουθεί στοχεύει, μέσα από τον διεπιστημονικό χαρακτήρα των σχολικών μαθημάτων και τη χρήση τεχνικών εργαλείων, να διδάξει τις αξίες της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης και της ευρωπαϊκής πνευματικής ελίτ, προσαρμοσμένες στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες.

Θα μελετήσουμε Έλληνες φιλοσόφους διαφόρων επιστημονικών πεδίων, (όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Δημόκριτος, ο Ηράκλειτος κ.λπ.) και θα αποκαλύψουμε σημαντικές ηθικές αξίες για τη Δημοκρατία και την ανθρώπινη ζωή, βγαλμένες από τις θέσεις του νου τους.

Οι μαθητές του εμπλεκόμενου σχολείου αναλαμβάνοντας την ολοκλήρωση του προγράμματος μαζί με την καθοδήγηση και την υποστήριξη των δασκάλων-υπεύθυνων του προγράμματος, θα επιλέξουν τους σημαντικότερους Έλληνες φιλοσόφους και θα καταγράψουν τα σημαντικότερα σημεία της δουλειάς τους.

Εκπαιδευτικοί: Σκουτέλη Νεκταρία, Δανάσκος Φώτης, Μανώλογλου Ευαγγελία

Συνεργαζόμενα Σχολεία: Schule Eins, 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – Λ.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

https://twinspace.etwinning.net/238213

  • Share :