8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

20
Φεβ
2022

KA122 Μάθε, Σκέψου, Δράσε – Γίνε ψηφιακός/ή μαθητής/τρια της Ευρώπης του 21ου αιώνα – AltDelete -ΤΟ ΕΡΓΟ

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Μάθε, Σκέψου, Δράσε – Γίνε ψηφιακός/ή μαθητής/τρια της Ευρώπης του 21ου αιώνα –

AltDelete (Act, Learn, Think – Digital Environmental Learners of Today’s Europe)

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2006 γράφτηκε ότι «στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το εάν ο μαθητής εμπνέεται ή όχι για να μάθει (και να χρησιμοποιεί) πολιτιστικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές εξαρτάται κυρίως από τον δάσκαλο».

Η πανδημία Covid-19 έδειξε ότι η παραδοσιακή εκπαίδευση στην τάξη μόνη της δεν είναι πλέον αποτελεσματική. Οι εκπαιδευτικοί της νέας εποχής πρέπει να υιοθετήσουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η αναγκαιότητα και η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι να μάθουν να εφαρμόζου νέες μεθόδους όπως η προσέγγιση CLII- (Ενσωματωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας), η Flipped classroom (Ανεστραμμένη τάξη), η μάθηση βάσει έργου (project-based learning), η συνεργατική μάθηση και άλλες παρόμοιες μέθοδοι που βασίζονται περισσότερο στη βιωματικότητα, είναι μαθητοκεντρικές και εμπλέκουν εξ ολοκλήρου τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης. Επομένως, είναι προφανές ότι η ανάγκη συνδυασμού διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού και διαδικτυακής αλληλεπίδρασης με παραδοσιακές μεθόδους στην τάξη (blended learning) είναι θεμελιώδης στην εποχή μας. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και της καραντίνας, προέκυψε το ζήτημα της υπερβολικής χρήσης των υπολογιστών από τους μαθητές. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια σημαντική διδακτική απαίτηση, να τονίσουμε τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις, ώστε οι μαθητές μας να είναι παραγωγικοί και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών δύο διαφορετικών σχολείων, καθώς και η παρακολούθηση μαθημάτων από εμάς τους εκπαιδευτικούς πάνω στις «δεξιότητες του 21 ου αιώνα για εκπαιδευτικούς και μαθητές» θα είναι ευεργετική, τόσο για τους μαθητές μας όσο και για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Η διαδραστική επίσκεψη των μαθητών σε μια διαφορετική χώρα, με διαφορετικό ιστορικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό υπόβαθρο καθώς και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, θα τους επιτρέψουν να βιώσουν το ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα, να το συγκρίνουν με το δικό τους, να δουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και των δύο προσεγγίσεων και να προσπαθήσουν να μοιραστούν νέες τεχνικές και εκπαιδευτικές μεθόδους. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές μας θα προκληθούν να συμμετέχουν ενεργά σε ολόκληρη τη διαδικασία, για να χτίσουν τις γνώσεις τους και να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους. Επιπλέον, η συνεργασία θα προωθηθεί με την εκτέλεση ορισμένων εργασιών, τόσο κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, όσο και πριν και μετά από αυτήν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων – ειδικά σε ένα έργο eTwinning που είναι ήδη ενεργό μεταξύ των σχολείων μας. Αναγκαίο είναι να συνειδητοποιήσουν ότι παρά τις διαφορές τους, οι αξίες της Ευρώπης είναι κοινές σε όλα τα έθνη που είναι μέρος της κοινότητας. Είναι πρόκληση για εμάς να τους εμφυσήσουμε το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης όπου οι μαθητές του σήμερα είναι Ευρωπαίοι πολίτες και όχι μόνο πολίτες της χώρας τους.

 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι ότι οι μαθητές και των δύο σχολείων θα έχουν την ευκαιρία να εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα, αφού θα διδαχθούν θέματα και θα επικοινωνήσουν με τους Ιταλούς δασκάλους και μαθητές στα αγγλικά. Επιπρόσθετα, οι μαθητές μας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Erasmus + HADRIAN μελετούν την τοπική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από το Υδραγωγείο Αδριανού. Έχοντας υπόψη ότι στη Ρώμη υπάρχουν παραδείγματα παρόμοιων ρωμαϊκών υδραγωγείων, θα είναι πρόκληση για εμάς να δούμε αν οι μαθητές στη Ρώμη είναι εξοικειωμένοι με τη περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποιούνται στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν αυτά τα υδραγωγεία και τα αρχαία μνημεία των δύο χώρων ως «σημεία εισόδου» στη σχέση μεταξύ της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Κοινωνικής Συμμετοχής, συνδέοντας διαφορετικές γειτονιές των συμμετεχουσών πόλεων με φυσικούς όρους, συνδυάζοντας ταυτόχρονα διαφορετικές πτυχές της κοινωνικής αξίας των πολιτισμών τους.

Οι στόχοι μας είναι:

  1. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες του 21 ου αιώνα. Στόχος ο εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής κοινότητας και η επικαιροποίηση της μαθησιακής διαδικασίας.
  2. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά θέματα καθώς και στη διαχείριση ψηφιακών πληροφοριών με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη.
  3. Η διεθνοποίηση και ο εκσυγχρονισμός του σχολείου μας (The internationalization and modernization of our school ).

Τι περιμένουμε να πετύχουμε:

Με την υλοποίηση αυτού του έργου θέλουμε να επιτύχουμε στόχους που θα απαντούν στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σχολείο μας.

Για τους εκπαιδευτικούς • να έχουν προσωπικό κίνητρο και να υιοθετήσουν τη δια βίου μάθηση για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη,

καθώς και προς όφελος των μαθητών • να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες και να αναπτυχθούν μέσω σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας • να παρακινηθούν οι συνάδελφοι να οργανώσουν και να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα έργα Για τους μαθητές • να ευαισθητοποιηθούν πολιτιστικά και περιβαλλοντικά και να ενημερωθούν για τη διαχείριση ψηφιακών πληροφοριών • να εξασκήσουν τις ήπιες δεξιότητες και ικανότητές τους • να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με ξένους μαθητές σε μια μη μητρική γλώσσα (Αγγλικά) • να ασκήσουν κριτική σκέψη κατά την εκτέλεση εργασιών και δραστηριοτήτων

Για το σχολείο • Ενίσχυση του προφίλ του σχολείου • Επίτευξη διεθνοποίησης και εκσυγχρονισμού • Ενίσχυση της ευρωπαϊκής του διάστασης.

Στο πρόγραμμα πήραν μέρος εφτά καθηγητές και είκοσι  μαθητές επιλεγμένοι όλοι με κριτήρια που είχαν προκαθοριστεί μέσα στη σύμβαση.

Διαρθρώθηκε λοιπόν σε τρία μέρη:

  • Το προπαρασκευαστικό
  • Την Μετακίνηση των μαθητών στη Ρώμη-Τίβολι
  • Την Μετακίνηση των καθηγητών : εκπαιδευση στο Βερολίνο

Όλη η δράση μας αποτυπώνεται σε ένα φωτογραφικό άλμπουμ:ΛΕΥΚΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ALT DELeTE 2021 2023

Και τέλος έγινε η μεγάλη γιορτή μας η διάχυση / παρουσίαση του προγράμματος μας σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο.

Ποιοι είμαστε όμως και πώς φτάσαμε να αιτηθούμε και τελικά να πάρουμε αυτό το έργο Erasmus+; ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

  • Share :