8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

15
Μαρ
2021

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΕΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/3/2021

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Συνεχίζουμε τα μαθήματα εξ αποστάσεως! To νέο πρόγραμμα  που θα ισχύει από 16/3/2021 για κάθε τάξη είναι:

α1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,    α2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,

β1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,     β2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,  β3 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,  β4 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

γ1 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,      γ2 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,  γ3 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,    γ4 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α1 ΛΥΚΕΙΟΥ,  Α2 ΛΥΚΕΙΟΥ

Β1 ΛΥΚΕΙΟΥ,  Β2 ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ1 ΛΥΚΕΙΟΥ,  Γ2 ΛΥΚΕΙΟΥ

το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι το ίδιο με αυτό που  ίσχυε έως τώρα  και   είναι το εξής:

Οι σύνδεσμοι των τάξεων των καθηγητών δεν έχουν αλλαγές, και έχουν αποσταλεί με email στους γονείς.
Επισημαίνουμε ότι λόγω αλλαγής του προγράμματος οι ημέρες και ώρες  επικοινωνίας με τους καθηγητές δεν ισχύουν. Υπάρχει ανάρτηση και σας έχει αποσταλεί και email  με τις καινούριες ημέρες και ώρες επικοινωνίας.

Ο Διευθυντής

Κ. Κολλιάρος

  • Share :