8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

21
Ιαν
2020

“Ξετυλίγοντας το μίτο του νερού ταξιδεύουμε στα κανάλια του κόσμου”

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που εντάσσεται στη θεματολογία :

Περιβάλλον και μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι – Οικοσυστήματα, δομή και λειτουργία χερσαίων και υδατικών συστημάτων

Τρεις γραμμές υδάτινων πόρων αποτελούν σημεία εισόδου για το περιβαλλοντικό μας ταξίδι. Το υδραγωγείο Αδριανού (Αθήνα, Ελλάδα), το Quanaat (Παλέρμο, Ιταλία) και οι εσωτερικές πλωτές οδοί στις συνοικίες Delfshaven (Ρότερνταμ, Κάτω Χώρες) μας ώθησαν να εξερευνήσουμε το θέμα της διαχείρισης του νερού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τις σχετικές προστιθέμενες αξίες, από την καλλιτεχνική αξία έως την κοινωνική χρησιμότητα. Στο ταξίδι αυτό θα ανακαλύψουμε αόρατα μνημεία, χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές μας να βγουν από τα όρια του σχολείου μας, να καθοδηγήσουν, να δημιουργήσουν και να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια και να αλληλεπιδράσουν με την κοινότητά τους.

Στόχοι του προγράμματος:

  • Θα δοθεί η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες  να συνδιαμορφώσουν μαζί με του εκπαιδευτικούς – συντονιστές ένα πλέγμα αξιών και γνώσης βασισμένης σε θέματα πολιτισμικής κληρονομιάς, περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης.
  • Θα προαχθεί η σημασία των αρχαίων και ιστορικών υδραγωγείων (Αδριάνειο – Quanaat)και των υδάτινων καναλιών του Delfshaven.
  • Θα κινητοποιήσει τους/τις μαθητές/τριες  να δράσουν ως υπεύθυνοι πολίτες ικανοί να βρουν τρόπους επίλυσης προβλημάτων  που αφορούν στην  περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική βιωσιμότητα και ως ενεργοί πολίτες και ηγέτες του αστικού μας μέλλοντος.

Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο σε ERASMUS + πρόγραμμα HADriAN

Συμμετέχουν 35 μαθητές (11)και μαθήτριες (18)της α γυμνασίου.

 

Συντονίστρια του προγράμματος : κα Ε.Κορρέ  Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν: Φ.Δανάσκος & Ε. Μανώλογλου

 

  • Share :