8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

20
Ιαν
2020

“Πρόσφυγες: Ανοίγοντας δρόμους για την ένταξη των προσφύγων στην εκπαίδευση 4 » Ανθρωπιστικό ιδεώδες”

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Πρόκειται για ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που προσεγγίζει το θέμα των προσφύγων από εκπαιδευτικής, ανθρωπολογικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πλευράς.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Να αποκομίσουν οι μαθητές μας μια εμπειρία του «πώς λειτουργεί/προετοιμάζεται ο «δάσκαλος» για το εκάστοτε μάθημά του.

Να αυτενεργήσουν οι μαθητές με ρόλο υπεύθυνο και συγκεκριμένο στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο. Κλπ.

Να βοηθήσουμε στη διαδικασία ένταξης των προσφύγων στην Ελληνική Εκπαίδευση-Παιδεία.

Να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να γνωρίσουν παιδιά από έναν διαφορετικό πολιτισμό,αλλά και στα προσφυγόπουλα να δώσουμε την ευκαιρία της κοινωνικοποίησής τους μέσω της μικρής κοινωνίας του σχολείου.

Συμμετέχουν κυρίως μαθητές και μαθήτριες λυκείου.

Συντονίστρια: κα Α. Βορρίση. Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν: κα Α. Γιαννίτσαρη και κα Ν. Σκουτέλη

  • Share :