8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

10
Δεκ
2019

Βουλή των εφήβων

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Συμμετοχή του σχολείου μας  στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων – Βήματα Δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή»

Βουλή των Εφήβων»

Το σχολείο μας συμμετέχει με πρωτοβουλία της κ. Βορρίση Αθηνάς (PHD) για έκτη συνεχόμενη χρονιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».

Το πρόγραμμα αυτό διοργανώνεται από το  Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.Οι ομάδες των μαθητών που συμμετέχουν, δραστηριοποιούνται γύρω από ένα γενικό θέμα που τους δίνεται, σε τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος, μέσα από τους οποίους επιδιώκουν να κάνουν πράξη τις αρχές της δημοκρατικής συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της κινητοποίησης για θέματα ποιότητας ζωής.

Η κεντρική θεματική της ΚΕ΄ Συνόδου (2019-2020), είναι  Το Περιβάλλον, ο τόπος μου, ο κόσμος μου και οι έξι (6) ενότητες του κεντρικού θέματος και είναι οι εξής: Περιβάλλον και Εκπαίδευση, Περιβάλλον και Πολιτισμός, Περιβάλλον και Άνθρωποι που μετακινούνται, Περιβάλλον και Κοινωνικές Ανισότητες, Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες, Φυσικό Περιβάλλον.

Το σχολείο μας συμμετέχει με την θεματική ενότητα «Περιβάλλον και Άνθρωποι που μετακινούνται» και οργάνωσε ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις σχετικές με την συγκεκριμένη θεματική.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάχθηκαν και οι δράσεις του Πολιτιστικού προγράμματος «Πρόσφυγες: Ανοίγοντας δρόμους για την ένταξη τωνπροσφύγων στην εκπαίδευση 4», που πραγματοποιείται στο σχολείο μας από ομάδα μαθητών με συντονίστρια την κ. Βορρίση Αθηνά και συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς την κ. Γιαννίτσαρη Αγλαία και την κ. Σκουτέλη Νεκταρία.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία της κ. Νικολαράκου Χρύσας,(MA)οργανώθηκε με την Ομάδα Συμμετοχικής Δράσης του εκπαιδευτικού προγράμματος  της «Βουλή των Εφήβων» στο σχολείου μας, κινηματογραφική ταινία μικρού μήκους με θέμα  συναφές με τη θεματική ενότητα«Περιβάλλον και Άνθρωποι που μετακινούνται».

Την επίβλεψη για το  εκπαιδευτικού πρόγραμμα  της «Βουλή των Εφήβων» κατά το τρέχον σχολικό έτος, (2019-2020) έχουν οι εκπαιδευτικοί: κ. Νικολαράκου Χρύσα και κ. Σκουτέλη Νεκταρία.

  • Share :