8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

30
Μάι
2019

“Ταξιδεύουμε στη Μεσόγειο μελετώντας σεισμούς και ηφαίστεια”

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και διαχείριση τους  και καταλληλότητα – επικινδυνότητα υλικών κατασκευών .

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές/τριες θα προσεγγίσουν το φαινόμενο του σεισμού και των ηφαιστείων  μέσα από την Γεωλογία και τις Θετικές Επιστήμες. Θα ασχοληθούν με τη σεισμική και την  ηφαιστειακή δράση, θα μελετήσουν τις επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αντλώντας πληροφορίες από ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με τα φαινόμενα αυτά. Οι μαθητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες μεθόδους πρόγνωσης των σεισμών και θα μελετήσουν τρόπους ελέγχου της ανταπόκρισης των κτιρίων στα σεισμικά κύματα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ :Βασικός στόχος είναι να κατανοήσουν την  γενεσιουργό αιτία των  σεισμών και των ηφαιστείων  καθώς και να μάθουν, με βιωματικούς και άλλους τρόπους, μεθόδους πρόγνωσης των φαινομένων  και ελέγχου του βαθμού επίπτωσης τους στη ζωή των ανθρώπων και μέσα από  ιστορικά στοιχεία, που υπάρχουν στην διάθεσή μας σχετικά με την σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα , τα αποτελέσματά τους στο περιβάλλον  στην περιοχή της χώρας μας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Θα εντοπίσουν τις περιοχές της Μεσογείου με την μεγαλύτερη σεισμικότητα και αυτές με την μεγαλύτερη και εντονότερη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Μέσα από το παραπάνω πρόγραμμα οι μαθητές/τριες θα επικοινωνήσουν με συμμαθητές τους από την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από χώρες της Μεσογείου ανταλλάσσοντας εμπειρίες από τα παραπάνω φαινόμενα και ιδέες για τον τρόπο πρόγνωσης τους και , επίσης,  θα έρθουν σε επαφή με ειδικούς επιστήμονες και επιστημονικά ιδρύματα με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεων τους για τα παραπάνω σοβαρά περιβαλλοντικά φαινόμενα.

ΔΡΑΣΕΙΣ: 1) Επίσκεψη και Τμήμα Φυσικής ή Γεωλογίας του ΕΚΠΑ ή στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. 2)Εκπαιδευτική  εκδρομή στο εσωτερικό,  σε Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με συναφή θεματολογία ή στο εξωτερικό σε χώρα της Μεσογείου που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 35 μαθητές γυμνασίου.

Συντονίστρια του προγράμματος : Κ. Χρυσανθακοπούλου και εκπαιδευτικοί: Φ. Δανάσκος & Α. Νικάκη

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου “Το σεισμικό τόξο που μας … ενώνει”.

Το υλικό που προέκυψε από την υλοποίησή τους, βρίσκεται ανηρτημένο στην παρακάτω διεύθυνση : https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/we-feel-we-study-we-understand-earthquake-using-seismobox-855112

Επίσης το πρόγραμμα εντάχθηκε στο etwinning στα έργα:

project picture

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΔΩ

project picture

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΔΩ

η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΩ

  • Share :