8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

30
Μάι
2019

“Η ανακύκλωση στο σχολείο – Βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος του Σχολείου 2”

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα ανακύκλωσης σο σχολείο.  Είναι ένα πρόγραμμα για την ευαισθητοποιήση  των μαθητών της Α΄ γυμνασίου σε θέματα ανακύκλωσης και της ενεργής συμμετοχής τους στην υλοποίηση των αρχών της ανακύκλωσης στο χώρο του σχολείου.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τις μεθόδους και τα είδη ανακύκλωσης.

2) να αποκτήσουν οικολογικη συμπεριφορα εφαρμόζοντας τα παραπάνω στηνκαθημερινότητα τους.

3 να γνωρίσουν τα μακρυπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα οφέλη της ανακύκλωσης 4 να συμμετέχουν ενεργά στηνανακύκλωση που γίνεται στο σχολείο.

ΔΡΑΣΕΙΣ: 1. Επισκεψη στο πάρκοανταποδοτικής ανακύκλωσης

2/ Επίσκεψη στο βοτανικό κήπο Ιουλίας και Α. Διομήδους.

Συμμετείχαν 19 μαθητές γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές:

Δ. Προβής(ΠΕ03), Ε. Οικονομοπούλου(ΠΕ03), Α. Νικάκη(ΠΕ02)

  • Share :