8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

28
Ιαν
2019

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Στις 28 Ιανουαρίου 2019, με το τμήμα Α1 Λυκείου του σχολείου μας, παίξαμε το αρχαιοελληνικό παιχνίδι «κότταβος» (βλ. σχετικό φωτογραφικό υλικό). Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση, όπου η φιλόλογος Αθηνά Βορρίση επαναλαμβάνει για την Α΄ Λυκείου, ως εξής :

 Διδάσκουμε, με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, τις καθορισμένες ενότητες από τα Ελληνικά του Ξενοφώντος,στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα την ενότητα που αναφέρεται στο θάνατο του Θηραμένη.Πρόκειται για μια ενότητα η οποία προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, τόσο για το νοηματικό της περιεχόμενο, όσο και για τις αφηγηματικές τεχνικές του Ξενοφώντα. Η αναφορά τουσυγγραφέα στον κότταβοείναι μια αφορμή να μιλήσουμε για το παιχνίδι αυτό και τον «αποκοτταβισμό». Με αυτή την ευκαιρία αυτή «παίζουμε κότταβο» στην τάξη μας.

 Οι μαθητές μας, όπως κάθε φορά, ενθουσιάστηκαν και διασκέδασαν παίζοντας. Παράλληλα, ευαισθητοποιήθηκαν στα θέματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού γενικότερα.

  • Share :