8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

13
Απρ
2018

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας και την συνεργασία μας με  το  ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών), που συντονίζει  στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα MEDCIS, το οποίο αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας για την Θαλάσσια Στρατηγική,  συμμετέχουμε στο επιστημονικού περιεχομένου διαδικτυακό παιχνίδι MEDCIS Scientific Game για μαθητές Β’ , Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Το σχολείο μας θα εκπροσωπήσουν δύο ομάδες μαθητών:

α. Super  hot  fire hoody gang με τους Κεκέ Ιωάννη, Κοτσόλιο Μιχαήλ, Μαράκη Παύλο, Ράπτη Θεόδωρο και

β. Agressive Monkies  με τους Χατζηδάκη Κωνσταντίνο, Χανικιάν Γρηγόρη, Μακρή Παναγιώτη, Νικολάου Διονύση),

οι οποίες σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς κα Χρυσανθακοπούλου Κ. και κ. Δανάσκο Φ. ξεκίνησαν αρχικά την παραγωγή μίας εργασίας με στόχο στη συνέχεια να συμμετάσχουν στο διεθνές διαδικτυακό παιχνίδι.

Με τη συμμετοχή τους αυτή, οι μαθητές θα μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την υγεία και τις διαδικασίες παρακολούθησής τους και την αξιολόγηση της πραγματικής τους οικολογικής κατάστασης. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές θα εμπλακούν με τα  θεμέλια της deductive thinking’ and ‘logical reasoning ( «αφαιρετική σκέψης» και της «λογικής σκέψης»)  που είναι απαραίτητες όχι μόνο για την επιστήμη, αλλά επίσης για τους μελλοντική ζωή ως νέοι φοιτητές και ενεργοί πολίτες.

  • Share :