8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

14
Νοέ
2017

“ΑΦΟΥΓΡΑΖΟΜΑΙ – ΔΡΩ/ΑΝΤΙΔΡΩ- ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΙ ” Boys & Girls plus

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

«Αφουγκράζομαι –Δρω/Αντιδρώ – Αντιστέκομαι»

Boys and Girls Ανάπτυξη Υγιών Στάσεων & Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών σε Εφήβους

Ενα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας.

Το πρόγραμμα «Boys and Girls Plus» είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης για την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και για την ανάπτυξη υγιών στάσεων και συμπεριφορών των νέων. Απευθύνεται στην πληθυσμιακή ομάδα των εφήβων, ηλικίας από 13-19 ετών. Οι συμμετέχοντες μαθητές  στο πρόγραμμα  επιμορφώνονται για την ανάπτυξη  κατάλληλων δεξιότητων, μέσω καινοτόμων διαδικτυακών και έντυπων εργαλείων,  με στόχο να ευαισθητοποιηθούν στις αρνητικές συνέπειες των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και να βοηθηθούν να αναπτύξουν έναν υγιή τρόπο ζωής. Το πρόγραμμα στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο σχολείο μας  θα ενσωματώσει και θα εκπαιδεύσει περαιτέρω τους ήδη εκπαιδευμένους μαθητές από το περσινό πρόγραμμα της σχολικής διαμεσολάβησης συνομηλίκων.

Παιδαγωγικοί Στόχοι:

  • Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους μαθητές στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της χρήσης ναρκωτικών και του ανθυγιεινού τρόπου ζωής μεταξύ των εφήβων.
  • Να ενδυναμωθούν οι μαθητές και να ενεργοποιηθεί η εμπιστοσύνη στον εαυτό,
  • Να αναπτύξουν κοινωνικότητα, ικανότητα για συνεργασία και συλλογική προσπάθεια.
  • Να δοθεί στους μαθητές η ευκαιρία να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις αλληλεγγύης με τους συνομηλίκους τους.
  • Να αναπτυχτεί και να τονωθεί η αυτοπεποίθηση και οι προσωπικές δεξιότητες των παιδιών.

Να δοθούν στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας ομάδας και να ενισχυθούν οι αντιστάσεις τους στις ανθυγιεινές στάσεις ζωής..

Υπεύθυνες καθηγήτριες:

Ε. Μανώλογλου ΠΕ02, Ε. Κορρέ ΠΕ06, Α. Λιβανοπούλου ΠΕ10

  • Share :