8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

08
Ιούν
2017

Η Δομή της Ύλης

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Όταν η φυσική συναντά τη φιλοσοφία…
διαθεματική διδασκαλία με θέμα «Η Δομή της Ύλης».

Την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε για τους μαθητές της Β λυκείου διαθεματική διδασκαλία με θέμα «Η Δομή της Ύλης».
Η δράση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της φυσικού Κωνσταντίνας Χρυσανθακοπούλου και με τη συνεργασία της φιλολόγου Χάιδως Αγγελοπούλου η οποία δίδασκε φέτος το μάθημα «Αρχές φιλοσοφίας» στη Β λυκείου.
Στο πλαίσιο της δράσης συνδέθηκαν – συνδυάστηκαν γνωστικά αντικείμενα από το μάθημα της Φυσικής (Ατομική θεωρία – οι σύγχρονες απόψεις για τη δομή της ύλης) και από το μάθημα της Φιλοσοφίας (οι απόψεις του Αριστοτέλη ,του Πλάτωνα και του Δημόκριτου για τη δομή της ύλης).

Βασικό ερέθισμα και αφορμή για τη διδασκαλία αυτή ήταν ένα παραμύθι με τίτλο « Ο Γελαστός Φιλόσοφος» το οποίο φτιάχτηκε σε μορφή βίντεο από την κ. Χρυσανθακοπούλου, και το οποίο είχε ως θέμα μία υποτιθέμενη συνομιλία – διαμάχη μεταξύ των φιλοσόφων Δημόκριτου και Πλάτωνα για τη δομή της ύλης.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης καινοτομίας (μη παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας) προσπαθήσαμε να ενώσουμε δύο διαφορετικές μορφές διδασκαλίας τη διαθεματική προσέγγιση και την αφήγηση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σκοποί και οι στόχοι που τέθηκαν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα των σχετικών μαθημάτων φαίνεται να υλοποιήθηκαν μέσα από το φύλλο αξιολόγησης που δόθηκε στο τέλος της διδασκαλίας , ενώ οι μαθητές είπαν ότι τους άρεσε αυτός τρόπος διδασκαλίας και εκδήλωσαν την επιθυμία να επαναληφθούν τέτοιου είδους μαθήματα .
Η Διαθεματική Προσέγγιση, δηλαδή, η ολιστική κατάκτηση της γνώσης δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους, με ζητήματα της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει το δικό του κοσμοείδωλο, τη δική του κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη (Αλαχιώτης 2002 β,γ,δ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002, Lawtonetal 2000). Βλ. Αλαχιώτης Σταμάτης, Ανιχνεύοντας το σήμερα προετοιμάζουμε το αύριο, Πολυθεματικό Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων, σελ. 9, έκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002.

Tο αφηγηματικό @ μοντέλο διδασκαλίας (S @ TM) έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών και των σχολικών συμβούλων των φυσικών επιστημών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και στην ενθάρρυνση νέων αγοριών και κοριτσιών να ακολουθήσουν σταδιοδρομίες στον τομέα της επιστήμης. Επιλέξαμε αυτή την ομάδα στόχου, διότι αντιπροσωπεύει τον πιο σημαντικό παράγοντα στην εκπαίδευση του μαθητή. Το περιεχόμενο του έργου στηρίζεται σε βασικές έννοιες της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας που συνήθως διδάσκονται σε μαθητές ηλικίας περίπου δεκαπέντε ετών. Πρόκειται για μία ευρωπαϊκή δράση και από την Ελλάδα συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  • Share :