8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

06
Ιούν
2017

Ακούω ενεργά… Σκέφτομαι θετικά… Εκφράζομαι ανάλογα

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Το πρόγραμμα «Ακούω ενεργά… Σκέφτομαι θετικά… Εκφράζομαι ανάλογα…», εντάχθηκε στον τομέα της Αγωγής Υγείας στη θεματολόγια της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης και των διαπροσωπικών σχέσεων για τη σχολική χρονιά 2016-2017.

Οι στόχοι του πεντάμηνου αυτού προγράμματος ήταν:

 • Να γνωρίσουν οι μαθητές ότι οι αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο σχολείο μπορούν να επιτευχθούν με την κατανόηση, το σεβασμό, την αγάπη, την καλοπροαίρετη διάθεση και τη συνεργασία.
 • Να εκπαιδευτούν στην τέχνη της ενεργητικής ακρόασης, της επικοινωνίας, της επίλυσης προβλημάτων και της διαχείρισης κρίσεων.
 • Να αναπτύξουν κοινωνικότητα, ικανότητα για συνεργασία και συλλογική προσπάθεια.
 • Να δοθεί στους μαθητές την ευκαιρία να δημιουργήσουν ουσιαστικές σχέσεις αλληλεγγύης με τους συνομηλίκους τους.
 • Να αναπτυχθεί και να τονωθεί η αυτοπεποίθηση και οι προσωπικές δεξιότητες των παιδιών, καθώς και η ικανότητά τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
 • Να δοθούν στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο μιας ομάδας.
 • Να χρησιμοποιηθεί η δύναμη των Συνομήλικων Μεσολαβητών για την εξεύρεση λύσεων σε ενδοσχολικά προβλήματα.
 • Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές ώστε να αναλάβουν πιο υπεύθυνο ρόλο για την ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής.

Την εκπόνηση του προγράμματος και την εποπτεία του είχαν οι εκπαιδευτικοί :
Ευαγγελία Μανώλογλου (ΠΕ02) ως υπεύθυνη,
Αθήνα Βορρίση (ΠΕ02),
Αθανασία Λιβανοπούλου (ΠΕ10) ως συμμετέχουσες και
Ευαγγελία Κορρέ (ΠΕ06) που προσέφερε συμπληρωματική βοήθεια.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ:

 • Εκπαίδευση έξι εβδομάδων στο υλικό του ιδρύματος “Λασκαρίδη” για την σχολική διαμεσολάβηση. Όπου μάθαμε τα βήματα για να γίνουμε μεσολαβητές:

 

 

 

 • Αποφοίτηση –> ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ!!!!

 

 

 • Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Διαμεσολάβησης 2017 !!!

Την διοργάνωση ανέλαβε το Δίκτυο «ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» της Διεύθυνσης Β΄ Αθήνας, σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία Συμβουλευτικής Ομιλήκων (Ε.ΣΥ.ΟΜ.), συνεργαζόμενο φορέα με το δίκτυο «ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.» σύμφωνα με το καταστατικό Ίδρυσής του.
Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να έρθουν σε δημιουργική επικοινωνία οι μαθητές και εκπαιδευτικοί μέλη του δικτύου μεταξύ τους καθώς και με σχολεία της ευρύτερης εκπαίδευσης προκειμένου να ανταλλάξουν, να εμπλουτίσουν και να διευρύνουν την εκπαίδευσή τους και τις εμπειρίες τους σχετικά με την εφαρμογή της σχολικής διαμεσολάβησης και να συντελέσουν στην διάχυση της καλής αυτής πρακτικής.

 

 • Share :