8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

05
Απρ
2017

Διαθεματικό μάθημα Ιστορίας και Φυσικής στην Α’ Λυκείου

no comment 8ο Γυμνάσιο Λ.Τ.

Πρόγραμμα 21.2.2014

Στην Α΄ τάξη του Λυκείου μας, με πρωτοβουλία της φιλολόγου Αθηνάς Βορρίση και τη συνεργασία της φυσικού Κων/νας Χρυσανθακοπούλου, πραγματοποιήθηκε διαθεματικό μάθημα στο οποίο συνδέθηκαν – συνδυάστηκαν γνωστικά αντικείμενα από το μάθημα της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών (α΄ και β΄ αποικισμός-Κερκυραϊκά: Η Κόρινθος ως ισχυρή πόλη-κράτος στην αρχαιότητα) με το μάθημα της Φυσικής (δυνάμεις – συνισταμένη δυνάμεων-τριβή).

Βασικό ερέθισμα και αφορμή για τη διδασκαλία αυτή ήταν η ταινία (animation) του Ομ. Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Τάσιου που αναφέρεται στο Δίολκο.

  1. Στο πειραματικό αυτό μάθημα τέθηκαν συγκεκριμένοι σκοποί και στόχοι για την υλοποίηση των οποίων αξιοποιήθηκαν εκτός από τα παραδοσιακά εποπτικά μέσα διδασκαλίας (χάρτης , πίνακας κτλ.) και σύγχρονα μέσα τα οποία διαθέτει και μας παρείχε το σχολείο μας. Δηλαδή διαδραστικός πίνακας και ηλεκτρονικός υπολογιστής.
  2. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης καινοτομίας (μη παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας) επιχειρήθηκε η αξιολόγησή της με σχετικό φυλλάδιο που δόθηκε στους μαθητές και για τα δύο γνωστικά αντικείμενα.
  3. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σκοποί και οι στόχοι που τέθηκαν με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα των σχετικών μαθημάτων από την αξιολόγηση φαίνεται να υλοποιήθηκαν, ενώ οι μαθητές εκδήλωσαν την επιθυμία να επαναληφθούν τέτοιου είδους μαθήματα.

Η συζήτηση που ακολούθησε με σκοπό την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας θα βοηθήσει στη βελτιωμένη επανάληψη ανάλογων προσπαθειών.

Η συνάδελφος Όλγα Μαλεζά εκδήλωσε την επιθυμία να παρακολουθήσει τη διδασκαλία που θα ακολουθήσει σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

Η Διαθεματική Προσέγγιση, δηλαδή, η ολιστική κατάκτηση της γνώσης δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέπει να αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται μεταξύ τους, με ζητήματα της καθημερινής ζωής και να διαμορφώσει το δικό του κοσμοείδωλο, τη δική του κοσμοθεωρία και κοσμοαντίληψη (Αλαχιώτης 2002 β,γ,δ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002, Lawtonetal 2000).

Βλ. Αλαχιώτης Σταμάτης, Ανιχνεύοντας το σήμερα προετοιμάζουμε το αύριο, Πολυθεματικό Διαθεματικό Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ευέλικτη Ζώνη Καινοτόμων Δράσεων, σελ. 9, έκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2002.

  • Share :