8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης του σχολείου μας θα ανακοινωθεί όταν σταθεροποιηθεί

α1 Γυμνασίου

α2 Γυμνασίου

 α3 Γυμνασίου

β1 Γυμνασίου

β2 Γυμνασίου

β3 Γυμνασίου

γ1 Γυμνασίου

  γ2 Γυμνασίου

γ3 Γυμνασίου

Το ωράριο διδασκαλίας είναι:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ