8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τάξης του σχολείου μας είναι:

α1 Γυμνασίου

α2 Γυμνασίου

 α3 Γυμνασίου

α4 Γυμνασίου

β1 Γυμνασίου

β2 Γυμνασίου

γ1 Γυμνασίου

γ2 Γυμνασίου

Α1 Λυκείου

Α2 Λυκείου

Β1 Λυκείου

Β2 Λυκείου

Γ1 Λυκείου

Γ2 Λυκείου

Το ωράριο διδασκαλίας είναι:

WRARIO sxoleiou