8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική. Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Η φοίτηση του μαθητή είναι επαρκής κι έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής (πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες) είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. Για περισσότερες λεπτομέρειές δείτε: https://8gym-lt-chalandr.gr/wp-content/uploads/2019/09/Print.pdf

ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Ο μαθητής που απουσιάζει κάποιες ώρες από τα μαθήματά του, χωρίς άδεια από το Διευθυντή, χρεώνεται με απουσίες και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις. Μαθητής που κατ’ επανάληψη καθυστερεί τα πρωινά να προσέλθει στο σχολείο, υπόκειται επίσης σε πειθαρχικές κυρώσεις. Στην περίπτωση που μαθητής ζητάει άδεια λόγω ασθένειας, το σχολείο θα επικοινωνεί πρώτα με τον κηδεμόνα του.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου (αίθουσες, αυλή, τουαλέτες, κ.λ.π.). Κάθε παρέκκλιση αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και θα αντιμετωπίζεται με ανάλογες κυρώσεις. (Υπουργική απόφαση Γ2/132328/7-12-06/ΥΠΕΠΘ)

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Το κάπνισμα απαγορεύεται στο χώρο του σχολείου (ΥΙ/Γ.Π./Οικ.76017/29-7-02)

ΖΗΜΙΕΣ- ΚΛΟΠΕΣ

Κάθε φθορά ή ζημιά (ή κλοπή) που θα προκαλείται από μαθητές σε αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία του σχολείου, συμμαθητών τους ή καθηγητών, πέρα από πειθαρχικές συνέπειες, θα επιβαρύνει οικονομικά τους γονείς των υπαιτίων.

ΠΟΙΝΗ

Κάθε παρέκκλιση από την αρμόζουσα μαθητική συμπεριφορά, μπορεί να επισύρει τις ποινές της «Επίπληξης», της «Ωριαίας απομάκρυνσης» από το μάθημα, της «Αποβολής περισσότερων ωρών», της «Αποβολής 1-5 ημερών» και την «Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος» (Π.Δ. 104/1979, άρθρ. 26 και 27).

Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής

Οι εκπαιδευόμενοι και επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό που
χρησιμοποιούν, όσον αφορά στην σωστή χρήση, την αρτιότητα και την καθαριότητα.

Δείτε όλο τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου Πληροφορικής,  περισσότερα στο αρχείο που ακουλουθεί