8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Προγράμματα ΣΕΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ - ΣΕΠ