8ο Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις

Εξετάσεις Β Γυμνασίου

Εξετάσεις Β Γυμνασίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 30/5/2019 10.45-13.45 ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
ΤΡΙΤΗ 4/6/2019  10.45-12.45 ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/6/2019 10.45-12.45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 6/6/2019 10.45-12.45 ΦΥΣΙΚΗ

Ως εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου ορίζονται ολόκληρες οι παρακάτω ενότητες:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ:  Από τον τόπο μου σ’ όλη την Ελλάδα

(Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα-πολιτισμό)

2η ΕΝΟΤΗΤΑ:  Ζούμε με την οικογένεια

3η ΕΝΟΤΗΤΑ:  Φίλοι για πάντα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ:  Το σχολείο στο χρόνο

5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 Ως εξεταστέα ύλη στη Νεοελληνική λογοτεχνία για Έτος 2018-2019 ορίζονται τα παρακάτω κείμενα:

  1. Οδυσσές Ελύτης, «Πίνοντας ήλιο Κορινθιακό» σελ.10
  2. Γιώργος Ιωάννου, «Να ‘σαι καλά, δάσκαλε!» σελ. 32
  3. Άννα Φρανκ, «Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» σελ.48
  4. Ναζίμ Χικμέτ «Νανούρισμα στο γιό μου» σελ.56
  5. Γκότχολτ Έφραϊμ Λέσινγκ, «Η ιστορία του δαχτυλιδιού» σελ. 68
  6. Διδώ Σωτηρίου, «Όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη» σελ. 94

 Οδηγίες:

Διαβάζετε τα Φ.Ε και τις σημειώσεις στο βιβλίο

Μελετήστε τα κειμένικά είδη και τις λογοτεχνικές αναλύσεις.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ          ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  2018-2019

Κεφάλαιο Πρώτο: Οι πρώτες αιώνες του Βυζαντίου

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Ο Ιουστινιανός και το έργο του

Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του

Κεφάλαιο Δεύτερο: Λαοί στο περίγυρο του Βυζαντινού κράτους

Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο:  α  σκλαβηνίες

Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο : α εθνογένεση βουλγάρων

Η Εξάπλωση των Αράβων

Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ

Κεφάλαιο Τρίτο: Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου

Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας

Η μεταβατική εποχή : οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων

Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους

Η ίδρυση η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους

Κεφάλαιο Τέταρτο: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου

Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης

Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη

Η εξάπλωση των Τούρκων και οι τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους

Η Άλωση της Πόλης

Κεφάλαιο έβδομο Η Ευρώπη στους Νεότερους χρόνους 15ος -18ος αιώνας

Οι ανακαλύψεις

Αναγέννηση και ανθρωπισμός

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:  1.1,    1.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο:  2.1,   2.2,   2.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:  3.3,

3.4 (χωρίς τις υποπαραγράφους «Η εξίσωση της μορφής  αχ+βψ=γ» και

«Σημεία τομής της ευθείας αχ+βψ=γ με τους άξονες»)

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΚΕΦΑΚΑΙΟ 1Ο:  1.1,  1.2,  1.3,  1.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:  2.1,  2.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:   3.1,   3.2,   3.3,  3.5

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΤΑΞΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάζετε τις σελίδες:

Κεφάλαιο 3

σ.43-51(στη σ. 51 διαβάζετε μόνο τη συνισταμένη κάθετων δυνάμεων),

53-58(όχι την παράγραφο «Εφαρμογές» στη σ.58 ,

στη σ.54 διαβάζετε ως τη σχέση Fολ=0, όχι  την παράγραφο «ανάλυση δύναμης και ισορροπία»,

στη σ.55 στην παράγραφο 3.6 τις  3 τελευταίες σειρές τις διαβάζετε πάρα πολύ καλά)

Κεφάλαιο 4

σ.65-71

 Κεφάλαιο 5

σ.89 (όλη εκτός από την παράγραφο «Η πρώτη αντίληψη….έργο»)

σ. 90 – 94 (όχι την παράγραφο «δύναμη πλάγια σε σχέση με τη μετατόπιση» στη σ. 91)

Διαβάζετε επίσης και ότι έχετε γράψει στο τετράδιο και όλα τα φυλλάδια που σας έχω δώσει που αναφέρονται στην παραπάνω ύλη. Επίσης διαβάζετε και όλες τις ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου που έχουμε λύσει και αναφέρονται στην παραπάνω εξεταστέα ύλη.